Home Tags Gurluşykçylar

Tag: gurluşykçylar

Lebapdaky toplum baýramçylyga taýýar

Ertir ― 23-nji aprelde Lebap atçylyk sport toplumynda Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli dabaralaryň bir bölegi geçiriler. Toplumda eýýäm birnäçe aýdan bäri bu dabaralary...