TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

gurluşyk

Ministrler Kabinetiniň Başlygyna täze orunbasar bellendi

Ata Watan Eserleri
Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygyna täze orunbasar bellendi. Gurluşyk, senagat we elektrik energetikasy boýunça Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary wezipesine Çarymyrat Purçekow bellendi. Ç.Purçekow...

Türkmen-rus işewürlik gatnaşyklary ösdüriler

Russiýanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň binasynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň başlygy D.Hudaýberdiyew bilen gepleşikler geçirildi. Bu barada Russiýanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň resmi internet...

Türkmen-türk işewürlik gatnaşyklary işjeňleşdirilýär

Türkmen-türk işewürlik geňeşiniň bilelikdäki wideoaragatnaşyk arkaly mejlisi geçirildi. Onda iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklary ara alnyp maslahatlaşyldy. Türkiýäniň Türkmenistandaky ilçihanasynyň berýän maglumatyna laýyklykda, Türkmen-türk işewürlik...

Türkmen telekeçileriniň sergisi

Ata Watan Eserleri
Şu gün paýtagtymyz Aşgabatda Söwda-senagat edarasynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 13 ýyllygy mynasybetli sergi öz işine başlady. Ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygynyň giňden baýram...

Hytaý Aýda beket gurar

Hytaý Halk Respublikasy Aýda halkara gözleg merkezini döretmäge taýýarlanýandygyny aýtdy. Bu barada hytaýyň “Sinhua” habar gullugy habar berýär. Dörediljek gözleg merkezi Ýeriň günorta polýusynda peýda...

Telekeçileriň sergisi we maslahaty geçiriler

17-18-nji martda Söwda-senagat edarasynyň Sergiler merkezinde türkmen hususy işewürliginiň gazananlarynyň sergisi bolup geçer, ol adatça Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilen gününe gabat getiriler, şu...

Türkmenistan bilen BAE dürli ugurlarda hyzmatdaşlygyny pugtalandyrýar

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň DIM-de Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary B.Mätiýewiň Birleşen Arap Emirlikleriniň Daşary işler we halkara hyzmatdaşlygy ministriniň orunbasary Abdulnasr Jamal Al Şaali bilen wideokonferensiýa görnüşindäki...

Gurluşyk Kadalary : Üzňelik we bezeg örtükleri

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi tarapyndan Üzňelik we bezeg örtükleritly TGK 3.04.04-2020 belgili Türkmenistanyň gurluşyk kadalary kabul edildi. Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministriniň 2020-nji ýylyň...