Home Tags Gurluşyk we suw hojalygy ulgamlarynda ikitaraplaýyn saparlar

Tag: gurluşyk we suw hojalygy ulgamlarynda ikitaraplaýyn saparlar

Türkmen-türk işewürlik gatnaşyklary işjeňleşdirilýär

Türkmen-türk işewürlik geňeşiniň bilelikdäki wideoaragatnaşyk arkaly mejlisi geçirildi. Onda iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklary ara alnyp maslahatlaşyldy. Türkiýäniň Türkmenistandaky ilçihanasynyň berýän maglumatyna laýyklykda, Türkmen-türk işewürlik...