Tag : Gurban Berdiýew

SPORT

Gurban Berdiýew maslahatçy bolar

Russiýanyň “Kamaz” toparynyň baş müdiri Aýnur Minnehanow Gurban Berdiýewiň toparyň Türkiýe Respublikasyndaky türgenleşigine näme üçin goşulandygyny mälim etdi. Ol bu barada şeýle diýdi: Gurban Berdýew...
TESWIRLER

Rus we gazak toparlary Gurban Berdiýew bilen gyzyklanýar

Moskwa şäheriniň «Dinamo», Almaty şäheriniň «Kaýrat» futbol toparlary şu günler türkmenistanly tälimçi Gurban Berdiýewiň hyzmatlary bilen gyzyklanýar. Toparlaryň ikisi hem ildeşimizi baş tälimçi wezipesinde görmek...
SPORT

Futbol täzelikleri: Sadio Mane üçin teklip, Berdiýew tälimçilige dolanmakçy

Dünýäniñ, planetanyñ güýçli topary bolan “Real Madrid” topary “Liwerpulyñ” oýunçysy Sadio Manenyñ wekillerini resmi däl ýagdaýda gepleşige çagyrdy. “Real Madrid” topary oýunçyny öz düzümine goşmak...