TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Gurban baýramynyň nurana günlerinde Mekgede we Medinede haj parzyny berjaý eden türkmen zyýaratçylarynyň topary Watanymyza sag-aman dolanyp geldiler.

Haj parzyny berjaý eden türkmen zyýaratçylary Watanymyza dolanyp geldiler

Ata Watan Eserleri
Gurban baýramynyň nurana günlerinde Mekgede we Medinede haj parzyny berjaý eden türkmen zyýaratçylarynyň topary Watanymyza sag-aman dolanyp geldiler. Mälim bolşy ýaly, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň...