TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Gurbagalaar barada hekaya

Gurbagalar

Bir gün bir topar gurbaga tokaýyň içi bilen gidip barýar ekeni. Birdenkä olaryň ikisi äwmezlik zerarly çukura gaçýar. Beýleki gurbagalaryň ählisi çukuryň daşyna üýşýärler. Çukur...