TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Günüň zyýanly şöhlesi

Deri tegmilleri nädip döreýär?

Ata Watan Eserleri
Deriniň käbir ýerlerinde adaty ýagdaýdan has köp melanin öndürilende deride gara tegmiller ýa-da giperpigmentasiýa ýüze çykýar. Melanin gözlere, derä we saçlara reňk berýän ýörite pigmentdir....