TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Günorta Koreýa

Dik Adwokatyň şertnamasy 1 ýyl uzadyldy

Ata Watan Eserleri
Niderlandlar Patyşalygynyň “Feýenoord” topary tälimçisi Dik Adwokat bilen ýene-de bir ýyl işleşer. 72 ýaşly tejribeli tälimçiniň şertnamasynyň möhleti 1 ýyl uzadyldy. 2021-nji ýyla çenli bu...

“Samsung”-yň akylly sagady tonometriň ornuny tutar

Günorta Koreýanyň dünýä belli “Samsung Electronics” kompaniýasynyň öndürýän akylly sagadyna gan basyşyny gözegçilik etmek üçin täze aýratynlyk goşuldy. Täzelenen görnüşdäki bu akylly sagat şu ýylyň...

Aziýa yklymynyň iri futbol ýaryşy-Aziýa Kubogy

vepa
Aziýa yklymynyň iri sport ýaryşy hasaplanýan futbol boýunça Aziýa Kubogy badalga aldy. 17-nji gezek geçirilýän bu halkara ýaryş Birleşen Arap Emirliklerinde (BAE) geçirilýär. Şu ýylyň...