TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Günorta Koreýa we Ýaponiýa

6 ýurduň talyplaryna Russiýada okamaga rugsat berildi

Ata Watan Eserleri
Ýene-de 6 ýurduň talyplaryna Russiýa Federasiýasyna gelip, okamaga rugsat berildi. Bu barada Russiýanyň Ylym we ýokary bilim boýunça ministrligi habar berdi. Ministrligiň habar bermegine görä....

Goňşy döwletiň muzeýleri

Özbegistan döwletiniň  baý taryhy-medeniýeti we ruhy aýratynlygy dogrusynda bilmek isleseňiz, onda bu ýurduň muzeýlerine baryp görmegi maslahat berýäris. Okyjylary özbek halkynyň medeniýeti bilen azajyk hem...