TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Gündogar

Arylaryň global kartasy döredildi

Ata Watan Eserleri
Dünýäde dürli yklymlarda dürli sebitlerde ýaşaýan arylaryň 20 müňe golaý görnüşi bar. Keselleriň, pestisidleriň we tebigy ýaşaýyş ýerleriniň azalmagy sebäpli olaryň sany barha azalýar. Alymlar...

ÝB we Merkezi Aziýanyň arasyndaky hyzmatdaşlyk

vepa
2019-njy ýylyň 28-nji maýynda Belgiýanyň Brýussel şäherinde Ýewropa Bileleşigi – Merkezi Aziýa Ýokary derejeli dialogyň syýasy we howpsuzlyk meseleleri boýunça 6-njy mejlisi geçirildi....

Fransiýada Lukman Hekimiň heýkeli açyldy

vepa
Gündogarda doglup, gündogarda ýaşap, gündogarda yly bilen meşgullanan hem bolsa, aklydar şahyrymyz Magtymguly Pyragy aýtmyşlaýyn «dört müň dört ýüz ýaşan» Lukman hekimiň ― taryhyň iň...