TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

gündizlerine +33… +35 gradus maýyldan +39… +41 gradus aralygynda yssy bolar.

Howa maglumaty: howalar yssy bolmagynda galýar

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berdi. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde...