TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Gün ulgamy

Köp milliard ýyllyk meteorit

Soňky 30 ýyldan bäri Beýik Britaniýada ilkinji gezek meteroit tapyldy. Bu asman jisimi 28-nji fewralda Anliýanyň meýdanyna düşüpdir. Alymlar we ýaşaýjylar meteoriti tapmak üçin gözlege...

Ömrümizde bir gezek bolup geçer

Ata Watan Eserleri
21-nji dekabrda astronomlar we ýyldyzly asmany söýýänler seýrek bir waka tomaşa edip bilerler. Şol günde astronomlar Saturn bilen Ýupiter planetalaryň beýik birleşmesini görerler. Owadan pursatlar...