Tag : Gün energiýasy

TESWIRLER

“Mawy Altyn” we “Gara Altyn”: Ýaşyl Altynyň sarp edilişi

Dr.Döwran Orazgylyjov
Dünýäde sarp edilýän energiýa serişdeleriniň möçberiniň öňümizdäki 30 ýylyň dowamynda ýyllyk ortaça 0,7 göterim ösüş bilen jemi 24 göterim artmagyna garaşylýar. Bu barada Gazy eksport...
BIZNES

Gün energiýasy babatynda Türkmenistanyň mümkinçilikleri uly

Ata Watan Eserleri
Gün energiýasyndan peýdalanmakda Türkmenistanda örän uly mümkinçilik bar. Çünki Türkmenistanda ýylyň 365 gününiň 300-den gowragy güneşli bolup, gije bilen gündiziň ýagty wagty 12 — 14 sagada...
TEHNOLOGIÝA

Indi zibil sebetleri hem «akylly»

Ata Watan Eserleri
Russiýanyň «Binoloji» kompaniýasy «SmartCity Bin» nyşanly «akylly» zibil sebetleriniň nusgasyny işläp düzdi. Bu enjam agaç, metal, plastik, aýna we iýmit galyndylaryny awtomatik usulda saýgaryp-saýlap, aýry-aýrylykda...