TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Güller

Söýgüliler üçin ajaýyp ýer

Dubaý şäheriniň golaýynda ýerleşýän çölüň ortasynda söýgüliler üçin ajaýyp ýer bar. Gum depeleriniň ortasynda suw bilen kesişýän iki ýürekden ybarat ajaýyp “Söýgi köli” ýerleşdirilipdir. Şol...

Gülleriň peýdasy

Ata Watan Eserleri
Güller — diňe bir gözi begendirmek bilen çäklenmän, eýsem olar adamlara uly peýda getirip hem bilýärler. Şeýlelik-de käbir ösümlikler mineral ýataklaryny tapmaga kömek edýär. Mysal...