TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Güljan Törekulyýewa

Garpyz tohumlarynyň saglyga peýdasy

Tomus möwsümi birnäçe datly miweleriň, gök-önümleriň ýetişýän döwrüdir. Bu möwsümde iň bir köp ulanylýan bakja ekinleriniň biri-de garpyzdyr. Tagamly, güýçlendiriji, kaloriyasy az bolan garpyzyň peýdaly...