TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

gül kwars

“Gua Sha”-ny saç we saç derisine nähili ulanmaly?

Soňky döwürde dillerden düşmedik “Gua sha” daşyny ulanýarsyňyzmy? Esasan hem derä gudratly täsirleri bilen henizem meşhur bolan “Gua sha”, ýörite tebigy daşlardan alnan tekiz we...