TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

gujur-gaýratly merdana gerçeklerimiziň baýramy – Watan goragçylarynyň güni!

Şu gün – Watan goragçylarynyň güni!

Ata Watan Eserleri
Şu gün şanly sene – ýurdumyzyň asudalygynyň, parahatçylygynyň goragynda duran synmaz erkli, gujur-gaýratly merdana gerçeklerimiziň baýramy – Watan goragçylarynyň güni! Mälim bolşy ýaly, hormatly Belent...