TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Gresiýa

Ýene-de 8 ýurda uçar gatnawlaryny ýola goýýar

Ata Watan Eserleri
Russiýa Federasiýays koronawirus ýokanjy bilen baglanyşykly çäklendirmelerden soňra kem-kem-den halkara uçar gatnawlaryny ýola goýup başlady. Ýurduň hökümeti ýene-de 8 döwlete uçar gatnawlarynyň ýola goýulmagyna rugsat...

Gresiýa daşary ýurtly syýahatçylar üçin açyldy

Düýn ― 14-nji maýda Gresiýanyň hökümeti ýurduň daşary ýurtly syýahatçylar üçin açylandygyny habar berdi. Şeýlelikde, Gresiýa geçen ýylyň noýabr aýyndan bäri ilkinji gezek daşary ýurtly...

6 ýurduň talyplaryna Russiýada okamaga rugsat berildi

Ata Watan Eserleri
Ýene-de 6 ýurduň talyplaryna Russiýa Federasiýasyna gelip, okamaga rugsat berildi. Bu barada Russiýanyň Ylym we ýokary bilim boýunça ministrligi habar berdi. Ministrligiň habar bermegine görä....

«Sputnik V» ýene bir döwletde bellige alyndy

Russiýa Federasiýasynyň Gamaleýa merkezinde işlenip taýýarlanan «Sputnik V» sanjymy ýene bir döwletde bellige alyndy. Koronowirusa garşy dünýäniň ilkinji sanjymyny ulanmaga rugsat beren hökümetleriň hataryna Gresiýa...

Sport täzelikleri: Pele Ronaldonyň üstünligine boýun boldy

Çempionlar ligasyndan daşlaşan portugaliýaly ýyldyz Kristiano Ronaldo Italiýanyň “Seriýa A” çempionatynyň 27-nji tapgyrynda “Kalýari” toparyna garşy meýdança çykyp, sag, çep aýaklary we kelle urgulary bilen...

Elektroulaglar üçin batareýa önümçiligine girişer

Ýewropa Bileleşigi elektrik awtoulaglary üçin elektrik akkumulýator pudagyny ösdürmek boýunça 2,9 milliard ýewro maýa goýum sarp eder diýip, “Euronews” habar gullugy habar berýär. Ýewropa Bileleşiginiň...

Zenan syýahatçylardan täze rekord

Beýik Britaniýaly iki zenan iki adamlyk welosipedde dünýäniň aýlanyp çykyp, Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi. Täsinlik neşiriniň wekilleri bu syýahatyň esasy aýratynlygy hökmünde onuň gysga wagtda...