Tag : GPS nawigator

BILIM

Taryhy tapyndylar sanly ulgam bilen öwrenilýär

Dr.Döwran Orazgylyjov
Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Taryh we arheologiýa institutynyň alyp barýan ylmy-barlag işlerini maglumatlar web-gi­ňişliginde ýaýratmagy üpjün etmek, innowasion-maglumat häsiýetli taslamalary döretmek we ösdürmek boýunça işler durmuşa...