TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

gözleg işleri

Köp milliard ýyllyk meteorit

Soňky 30 ýyldan bäri Beýik Britaniýada ilkinji gezek meteroit tapyldy. Bu asman jisimi 28-nji fewralda Anliýanyň meýdanyna düşüpdir. Alymlar we ýaşaýjylar meteoriti tapmak üçin gözlege...

Koronawirus sanjymynyň bazary giňeýär

Ata Watan Eserleri
Dünýäde pandemiýa bilen göreşmekde alymlar yzygiderli gözleg işlerini geçirip, kesele garşy waksinalary oýlap tapýarlar. “Morgan Stanley we Kredit Suisse” kompaniýalaryň geçiren gözleglerine görä, bu waksinalaryň...