TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Gozgalmaýan emläge bolan hukuklary

Gurluşygy tamamlanylmadyk emläk: Gerekli resminamalar

Ata Watan Eserleri
Gurluşygy tamamlanylmadyk obýekte bolan eýeçilik hukugynyň döwlet tarapyndan bellige alynmagy üçin gerekli resminamalaryň sanawy Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň ýanynda Gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň we onuň bilen...

Kazyýet kararlary bilen bellenen emläk: Gerekli resminamalar

Ata Watan Eserleri
Kazyýetiň kararlary bilen bellenen gozgalmaýan emläge bolan hukularyň döwlet tarapyndan bellige alynmagy üçin gerekli resminamalaryň sanawy Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň ýanynda Gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň we...

Ipoteka we beýleki girew şertnamalary: Gerekli resminamalar

Ipoteka we beýleki girew şertnamalaryny döwlet belligine almak üçin gerekli resminamalaryň sanawy Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň ýanynda Gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň we onuň bilen bagly geleşikleriň...

Has oňaýly we otaglarynyň ýerleşişi gowylandyrylan ýaşaýyş jaýlar : Gerekli resminamalar

Has oňaýly we otaglarynyň ýerleşişi gowylandyrylan ýaşaýyş jaýlaryndaky öýlere bolan eýeçilik hukugyny döwlet belligine almak üçin gerekli resminamalaryň sanawy Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň ýanynda Gozgalmaýan emläge...

Ýer  böleginde gurlan ýaşaýyş jaýlar: Gerekli resminamalar

Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda berlen ýer böleginde gurlan ýaşaýyş jaýyna bolan eýeçilik hukugynyň döwlet tarapyndan bellige alynmagy üçin gerekli resminamalaryň sanawy Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň ýanynda Gozgalmaýan...