TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

gözellik salonlary

Gury saçlar üçin aýratyn ideg teklipleri

Ata Watan Eserleri
Gury saçlar dokumasyny we ýalpyldawuklygyny saklamak üçin ýeterlik çyglylygy siňdirmeýär ýa-da saklamaýar, şonuň üçin jansyz görünip, döwülip bilýär. Umuman, sagdyn däl ýaly görünse-de, köplenç bu...

Türkmenistanda hyzmat we iýmit kärhanalarynyň işi çäklendirilýär

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanda ýokanç keselleriň öňüni almak üçin birnäçe täze çäklendirmeler girizilýär. Hususan-da, köp adamly ýerlerde indi 2 metr howpsuz aralygy saklamak göz öňünde tutulýar. Bu barada...