TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

. Gözelligi

Türkmen milli keşdelerimiz

Ilimizde örän köp dürli ajaýyp nagyşlar arkama-arka, nesilden-nesle geçip, şu günki günlerimizde-de akylyňy haýran edýär. Nagyşlary synlap, olaryň gelip çykyşy, döreýşi barada oýlananyňda, olaryň eli...

Güllerden görklidir türkmen halysy

Hormatly Prezidentimiziň 2020-nji ýylyň 7-nji fewralynda gol çeken Karary haly önümçiligini kämilleşdirmek we göwnejaý derejede ýola goýmak, milli önümleriň eksport möçberlerini artdyrmak ugrunda edilen möhüm...