TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Goýlan spektaklyň edebi esasyny Türkmenistanyň medeniýetde at gazanan işgäri Berdi Bäşimow ýazypdyr.