Tag : Gowurdak

SIZDEN GELENLER

Gowurdak

Ata Watan Eserleri
Öňki döwürlerde türkmenler täze soýlan malyň etini yssy howada uzak wagtlap saklamaga mümkinçiligi bolmansoň, gowurma edipdirler. Eti gowurma edip saklamak türkmenleriň we beýleki çarwa halklaryň...