TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

“Göwni açygyň ýoly açyk” diýen bölümde “Ak şäherimiziň nurana ýollary”

«Ak şäherim Aşgabat» kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň 7-nji maýda geçirilen mejlisinde özüniň «Ak şäherim Aşgabat» atly kitabyny tamamlandygyny aýtdy. Döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygy boýunça paýtagtymyzyň gözel künjekleriniň...