TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

göwher

Gymmatly ýüzük rekordlar kitabynda

Ata Watan Eserleri
Hindistanyň paýtagty Nýu-Deli şäherinde ýaşaýan 25 ýaşly Haryş Bansal tarapyndan döredilen agramy 165 gramdan ybarat bolan göwher daşly ýüzük, Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi. Bezegçi ýüzügi...

Gymmat bahaly göwher satyldy

Russiýada tapylan iň uly gyrmyzy-gülgüne göwher daşy  “Sotheby’s” söwda öýünde 26,6 million dollara satyldy. Bu, şuňa meňzeş reňkdäki we karatdaky göwheriň söwda-satuwynda satylan iň ýokary...

Täsin ýüzük Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi

Ata Watan Eserleri
Hindistanyň Haýdarabatdaky “Chandubhai” göwher dükanynyň (Hallmark Jeweller bölümi) eýesi, şeýle hem ussat zergär Srikanth  Kotti 6 dürli gül gatlagyndan we 7,801 brilliantdan ybarat altyn ýüzük...