TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Göwher MUHAMMETGULYÝEWA

Muhammetguly Kasymow: “Arzuwlarymyň amala aşan ýeri – teatr”

Baş Redaktor
Sungat ýoly muşakgatly, miwesi datly hünärleriň biri hasaplanýar. Munda arman-ýadaman uzak ýyllar zähmet çekiberseň, halkyň içinde abraýyň, mertebäň, hormatyň hem artyberýär. Biz hem şeýle sylag-hormatly...

“Teatr – bu meniň ömrüm, ýaşaýşym, dem alşym”

Ata Watan Eserleri
Medeniýet ulgamy biziň ýurdumyzda gülläp ösýän pudaklaryň biridir. Hormatly Prezidentimiz medeniýet we sungat işgärlerine uly hormat-sarpa goýýar. Her ýylyň iýun aýynda ýurdumyzda Medeniýet işgärleriniň we...