Tag : gowaça ekişi

JEMGYÝET

Daşoguz welaýatynda gowaça ekişine girişildi

Ata Watan Eserleri
Daşoguz welaýatynyň ekerançylary gowaça ekişine girişdiler. Bu ýerde howa şertlerine görä, gowaça ekişi ýurdumyzyň beýleki sebitlerinden biraz giç başlanýar. Asylly däbe görä, hormatly ýaşulular gowaça...
JEMGYÝET

Gowaça ekişine badalga berildi

Ýurdumyzda möhüm oba hojalyk möwsümi bolan gowaça ekişi başlandy. Ýurdumyzyň birbada 4 welaýatynda, ýagny Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynyň pagtaçylary gowaça ekişine girişdiler. Daşoguz...
JEMGYÝET

Ýurdumyzda gowaça ekişine badalga berler

Hormatly Prezidentimiz  Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Ministrler Kabinetiniň...