TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

göterilmegi üçin ýüze çykan aksesuarlardyr. Her bir adamyň ýantorba götermek maksady dürli-dürlüdir.

Ikinji ýantorbalaryň oýlanyp tapylyşy   

Ýantorbalar goýuljak zatlaryň goraglylygy, göterilmegi üçin ýüze çykan aksesuarlardyr. Her bir adamyň ýantorba götermek maksady dürli-dürlüdir. Käbirleri zatlary götermek üçin ulanýan bolsa, käbir zenanlar diňe...