TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Görejiň ýitiligini lukmanlar ýörite jedweliň üsti bilen barlaýarlar. Muny bilýäris. Ýöne şol jedweli kimiň oýlap tapandygyndan habarymyz barmy? Eger ýok

Bilýäňizmi, görüş jedwelini kim oýlap tapdy?

Görejiň ýitiligini lukmanlar ýörite jedweliň üsti bilen barlaýarlar. Muny bilýäris. Ýöne şol jedweli kimiň oýlap tapandygyndan habarymyz barmy? Eger ýok, şol maglumat biziň habarymyzda. Bilşiňiz...