TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Golliwud hakynda nämeleri bilýäris?

Golliwud hakynda nämeleri bilýäris?

Amerikan kinolary hakynda gürrüñ gitse, biygtyýar ýadymyza “Golliwud” gelýär. Şol ýerde çekilen gyzykly kinolary, olardaky görmegeý, zehinli aktýordyr, aktrisalary, sahnalarda goýulýan ýörite effektleri görüp, haýran...