TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Gollandiýa

Amsterdam 2030-njy ýylda elektrikli ulaga doly geçer

vepa
Gollandiýanyň paýtagty Amsterdam şäherinde howanyň arassalygyny goramak babatynda juda aýgytly karara gelindi. Täze karara laýyklykda ýene-de 11 ýyldan soňra, ýagny 2030-njy ýyldan başlap, şähere benzin...

Ýyldyz öýüne dolandy

vepa
Futbol janköýerlerine-de mälim bolşy ýaly, Ispaniýanyň Madridiniň «Realy» bu ýyl garaşylan oýny orta goýanok. Toparyň Ýewropanyň Çempionlar ligasynyň 1/8 finalynda Gollandiýanyň «Aýaksyndan» ýeňilmegi bilen, ozalky...

Benziniň bahasy nirede has gymmat?

vepa
Ýakynda ýurdumyzyň internet neşirlerinde Türkmenistanyň benziniň dünýäde iň arzan döwletleriniň hataryna girýändigi habar berlipdi. Bu guwandyryjy ýagdaý. Eýsem, bir litr benzin üçin iň köp mukdarda...