TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Golaýda Türkmenistanyň Owganystandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi H.Öwezowyň Hyrat şäherine bolan saparynyň çäklerinde Owganystanyň wekilleri bilen gepleşikler geçirildi.

Türkmenistanyň we Owganystanyň wekilleriniň duşuşygy geçirildi

Ata Watan Eserleri
Golaýda Türkmenistanyň Owganystandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi H.Öwezowyň Hyrat şäherine bolan saparynyň çäklerinde Owganystanyň wekilleri bilen gepleşikler geçirildi. Sapar Türkmenistanyň we Owganystanyň wekiliýetleriniň...