TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Golaýda paýtagtymyzdaky Söwda-senagat edarasynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli ýurdumyzyň ösüşini

Ady dünýä meşhur türkmen halysy

Golaýda paýtagtymyzdaky Söwda-senagat edarasynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli ýurdumyzyň ösüşini, ähli ugurlarda ýeten belent sepgitlerini açyp görkezýän köpugurly sergi geçirildi. Sergä ýurdumyzyň senagat...