TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

gök­bog­ma

Bütindünýä immunizasiýa hepdeligi geçirilýär

Köp ýurtlarda bolşy ýaly, Türkmenistanda hem 26-njy aprelden 2-nji maýa çenli aralykda Bütindünýä immunizasiýa hepdeligi geçirilýär. Çäräniň maksady sanjym arkaly öňüni alşyň ähmiýeti barada ilatyň...

Täze sanjymlar:keselleriň öňüni alyş Milli sanjym tertibi

Baş Redaktor
Türk­me­nis­tan­da ke­sel­le­riň öňü­ni alyş Mil­li san­jym ter­ti­bi tä­ze wak­si­na­la­ryň gi­ri­zil­me­gi bi­len üýt­gäp dur­ýar. 2019-njy ýyl­dan öňü­ni alyş san­jym­la­ryň Mil­li ter­ti­bi­niň dü­zü­mi­ne je­mi 14 sa­ny ýo­kanç...