TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

global ýylylyk

«Time» žurnalynyň täsin sahaby

Ata Watan Eserleri
Bir asyrlyk taryhy bolan «Time» žurnalynyň soňky sanynyň baş sahaby adaty bolmadyk bir surat bilen bezeldi. Sahapda ýerleşdirilen surat howanyň global maýlamagyna bagyşlanýar. Ol «Howa...

Soňky 5 ýylda 3-nji rekord

Alymlar tarapyndan alnan maglumatlara görä, global ýylylygyň täsiri ýylsaýyn artýar. Temperatura habarlarynda berilýän maglumatlaryň derejesi her ýyl diýen ýaly artýar. Şeýlelikde ABŞ-da işleýän resmi edara...