TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

global haber

Daşary işler ministri Meredow Ankarada duşuşyklar geçirer

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Ankara şäherinde iş saparynda bolar. Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken Buýrugyna  laýyklykda, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary,...

Transfer bahasy pese gaçan futbolçylar

“Transfermarkt” futbol web saýty häzirki wagtda dowam edip duran çempionatlarda transfer bahalary pese gaçan dünýä belli futbolçylarynyň sanawy bilen tanyşdyrdy. “Atletiko Madrid” toparyndan transfer edilen...

Türkmenistanyň serhetlerinde ýük gatnawy

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Eýran we Gazagystan bilen serhedindäki gözegçilik-geçiriş nokatlary boýunça ýük awtoulaglary gatnawyna açyk bolmagynda galýar. Ýurduň eksport-import mümkinçiliginiň artdyrylmagy maksady bilen hem-de halkara ýük gatnawlary...

Angliýanyň çempionatynda garaşylmadyk netijeler: 57 ýyldan soň…

Ata Watan Eserleri
“Liwerpul” Futbol boýunça Angliýanyň “Premýer liga” çempionatynda taryhy waka bolup geçdi. 30 ýyldan soň Angliýanyň çempionlygy gazanan we Çempionlar ligasynyň 2018/2019 möwsüminde çempion bolan “Liwerpul”...

Türkmenistanda eksporty ösdürmekde edilyän işler

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallary netijesinde ösüşleriň ak ýoly bilen barha öňe ilerleýän türkmen telekeçileri importuň ornuny tutýan we eksporta gönükdirilen önümçiligiň gerimini barha giňeldýärler. Lebap...