TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Gliserin çyglylygy

Gliseriniň peýdaly häsiýetleri

Haýwan we ösümlik ýaglaryndan alynýan gliserin, bu organiki birleşme kisloroddan, ugleroddan we wodoroddan ybaratdyr onuň oýlanyp tapylmagy XVIII asyra degişlidir. Häzirki wagtda kosmetikadan sabyna çenli...