TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Giriş synaglary

Talyp-2022:Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň ýanyndaky türkmen döwlet ýörite çeperçilik mekdebi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň ýanyndaky türkmen döwlet ýörite çeperçilik mekdebi 2022/2023-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär: I. Býu­jet esa­syn­da: 1.Nak­gaş­çy­lyk. 2....

Talyp-2022:Türkmen döwlet medeniýet we sungat mekdebi

Türkmen döwlet  medeniýet we sungat mekdebi 2022/2023-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär: I. Býu­jet esa­syn­da: 1.Ki­tap­ha­na­çy­lyk işi. 2.Me­de­ni­ýet öýün­de re­žiss­ýor­lyk. 3.Akt­ýor­lyk...

Talyp-2022:Gurbansoltan eje adyndaky Daşoguz lukmançylyk orta okuw mekdebi

Gurbansoltan eje adyndaky Daşoguz lukmançylyk orta okuw mekdebi 2022/2023-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär: I.Býu­jet esa­syn­da: 1.Şe­pa­gat­çy­lyk işi. II.Tö­leg­li esas­da: 1.Be­je­riş...

Talyp-2022:S.A.Nyýazow adyndaky Mary lukmançylyk orta okuw mekdebi

Ata Watan Eserleri
S.A.Nyýazow adyndaky Mary lukmançylyk orta okuw mekdebi 2022/2023-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär: I. Býu­jet esa­syn­da: 1. Şe­pa­gat­çy­lyk işi. II. Tö­leg­li...

Ýöriteleşdirilen harby mekdeplerine okuwa kabul etmek: 2022

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Ýöriteleşdirilen harby mekdeplerine 2022 — 2023-nji okuw ýylyna okuwa kabul etmegiň tertibi neşir edildi. “Adalat” gazetiniň 2022-nji ýylyň 21-nji ýanwaryndaky sanynda neşir...

Harby-deňiz mekdebi okuwa çagyrýar

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Ýöriteleşdirilen harby-deňiz mekdebi okuwa çagyrýar. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde degişli bildiriş çap edildi. Şol bildirişde bellenilip geçilişi ýaly: 1. 2021-2022-nji okuw ýylynda...

Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlangyç hünär okuw mekdebi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlangyç hünär okuw mekdebi 2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Teleradio...

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri instituty

2020/2021-nji okuw ýyly üçin bakalawrlary taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Dil bi­li­mi we ede­bi­ýa­ty öw­ren­mek (taýýar­ly­gyň ugur­la­ry: iň­lis di­li­ni okat­ma­gyň usu­ly­ýe­ti;...

Bäşim Nuraly adyndaky çeperçilik mekdebine kabul edilşik

Ata Watan Eserleri
Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Bäşim Nuraly adyndaky çagalar çeperçilik mekdebi 2020 — 2021-nji okuw ýyly üçin okuwçylary şu aşakdaky ugurlar boýunça okuwa kabul edýär: *...

Aspirantura we alymlyk derejelerine dalaşgärler

vepa
Aspirantura we alymlyk derejelerine dalaşgärlige girmek üçin arzalar 2019-njy ýylyň 1-nji martyndan 15-nji martyna çenli kabul edilýär. Aspirantura kabul etmek üçin giriş synaglary we alymlyk...