TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ginnesiň rekordlar

Ginnesiň rekordlar kitabyna 20 gezek girdi

Bütin dünýäniň täsinliklerini özünde jemleýän Ginnesiň rekordlar kitabyna adyňy bir gezek ýazdyryp bilmek hem aňsat däl. Ýöne bu kitaba eýýäm adyny birnäçe gezek ýazdyryp ýetişdirenler...

94 bölejigi 2 minutda birleşdirdi

Ata Watan Eserleri
Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda ýaşaýan 12 ýaşly Heddon Hest atly oglanjyk LEGO Star Wars Millennium Falcon Mikro söweşijisini bary-ýogy 1 minut 59,72 sekuntda doly düzüp tamamlady....

Aşgabadyň 140 ýyllygy dabaraly bellener

Ata Watan Eserleri
Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow  sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren iş maslahatynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýewe hem-de Aşgabat şäheriniň häkimi Ý.Gylyjowa ýüzlenip, paýtagtymyzyň ýurdumyzyň durmuşyndaky ähmiýetine...