TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ginnesiň rekordlar kitaby

3D köpri rekord goýdy

Hytaýyň Hebeý politehnika uniwersiteti tarapyndan dünýäde iň uzyn 3D ölçegli köpri döredilip, rekord täzelendi. Bu gurluşyk taslamasynyň uzynlygy 28,1 metre ýetýär. Şeýlelikde, ol 21-nji iýul...

Dünýäniň iň kiçi küşt tagtasy

Türkiýäniň Aýdyn welaýatynyň Kuşadasy etrabynda ýaşaýan kiçi eserleri döredýän suratkeş Nejati Korkmaz dünýäniň iň kiçi küşt tagtasyny ýasady. 9 millimetrlik mikro işini 5 aýyň içinde...

Kitap – ýaşaýşymyzyň bezegi

Ata Watan Eserleri
 Medeniýetli adamy terbiýelemek üçin iki güýç has şowly hyzmat edýär: sungat hem ylym. Bu güýçleriň ikisem kitaplarda jemlenýär. M.Gorkiý. Häzirki türkmen jemgyýetinde, ýaş nesilleriň ruhy...

Dubaýyň şazadasy rekord goýdy

vepa
Dubaýyň şazadasy Hamdan bin Muhammad bin Raşid Al Maktum Birleşen Arap Emirlikleriniň döredilmeginiň 48 ýyllygy mynasybetli «Skydive Dubai»...

Adamsy 106, aýaly 105 ýaşynda

vepa
Ozalrak biz size Ginnesiň rekordlar kitaby tarapyndan dünýäniň iň ýaşuly ýaşaýjysyna sertifikatyň berlendigini aýdypdyk. Ýakynda bolsa täsinlikler...

1 tonnalyk kädi

vepa
Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda ýeňil awtoulagyň agyrlygyna barabar agyrlykdaky kädi ösdürilip ýetişdirildi. CNN-iň ýazmagyna görä, ony Konnektikut Ştatynda geçirilen...

Dünýäniň iň ýaşuly saýlawçysy bellige alnar

vepa
«Euronews»-yň habar bermegine görä, şu ýylyň 31-nji martynda Türkiýede Ýokary saýlaw guramasy (ÝSK) tarapyndan saýlawlar geçiriler. Kaýseri şäheriniň saýlawçylarynyň arasynda ady görkezilen Aýşe Ekiji bu...