TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Gidrometeorologiýa baradaky gullugy

Howa maglumaty: üýtgäp durýan bulutly howa bolar

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berdi. Bu maglumat “Türkmenistan” gazetinde...

Howa maglumaty: hepdäniň ahyrynda ýagyş ýagar

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugy ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berýär. Bu baradaky maglumatnama “Tükrmenistan”...

Howa maglumaty: hepdäniň ikinji ýarymynda gar gatyşykly ýagyş ýagar

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiya baradaky gullugy ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berýär. Şol maglumat “Türkmenistan” gazetinde...

Howa maglumaty: howanyň maýyl bolmagyna garaşylýar

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berdi. “Türkmenistan” gazetindäki maglumata görä,...

Hepdäniň ahyrynda gar gatyşykly ýagyş ýagar

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugy ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berýär. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde...