TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

GFR-niň Gannower şäheri

“DOMOTEX 2019” halkara sergisinde Türkmenistanyň haly önümleri

vepa
2019-njy ýylyň 11-14-nji ýanwary aralygynda GFR-niň Gannower şäherinde haly önümleriniň we pol örtükleriniň 31-nji ýöriteleşdirilen halkara «DOMOTEX-2019» sergisi geçirildi, onuň işine Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň...