TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Germaniýa Federatiw Respublikasy

Türkmenistanyň wekiliýetiniň Germaniýa iş sapary

vepa
2019-njy ýylyň 11–14-nji fewraly aralygynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunabasarynyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Germaniya Federatiw Respublikasynda iş saparynda bolýar. Saparyň maksatnamasyna laýyklykda, wekiliýet Türkmen-german...

Telekeçilere Germaniýada tejribe mümkinçiligi

vepa
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Ykdysadyýet we energetika Federal ministrligi bilen bilelikde ýurdumyzyň dolandyryş işgärleriniň hünärini ýokarlandyrmak boýunça...