TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

gerekli maglumatlar

Magnolýa deserti

Ata Watan Eserleri
Gerekli önümler: 4 bulgur süýt 2 nahar çemçesi un 2 nahar çemçesi krahmal 1bulgur şeker tozy 1 sany ýumurtga 1 nahar çemçesi mesge 1 sany...

Sarymsakly, badamjanly, kömelekli işdäaçar

Ata Watan Eserleri
Gerekli önümler: 400 gram kömelek 2 sany ýaşyl burç 2 sany gyzyl burç 1 sany sogan 2 sany pomidor 1 sany badamjan 2 diş sarymsak...

Gury saç uçlaryny nähili nemlendirmeli?

Zenanlaryň umumy meselesi bolan saçlarynyň ujunyň guramagy, saçyň döwülmegine we könelmegine sebäp bolup biler. Ýylylyk bejergisine saçyň aşa köp täsir etmegi, ýygy-ýygydan boýamak we himiki...

Saç kepeginden mümkin boldugyça nähili çalt dynmaly?

Ata Watan Eserleri
Kepek fiziki kesel bolmasa-da, adama ondan has oňaýsyzlyk döredip biler. Egin-eşigiňizdäki we ýassygyňyzdaky galyndylar sebäpli kepegiň bardygyny hökman aýdyp bilersiňiz. Munuň näme üçin ýüze çykýandygyny...

Deriniň gözelligi üçin maslahatlar

Ata Watan Eserleri
Aýal bolsun, erkek bolsun tapawudy ýok, her bir adamda kemsiz, tekiz we sagdyn derisiniň bolmagyny isleýär. Deriniň gözelligini üpjün etmek üçin köp usul bar. Düwürtiksiz,...

 Towuk bilen bişirilen badamjan

Ata Watan Eserleri
Gerekli önümler: 4 sany orta boýda badamjan 1 bitin towuk 3 nahar çemçesi ýag 2 nahar çemçesi mesge 2 sany sogan 3 sany ajy burç...

Haýsy möwsümde, haýsy saç boýaglaryny ulanmaly

Ata Watan Eserleri
Möwsüm üçin iň gowy saç reňkini öwrenmeli!Işiňizi ýeňilleşdirmek we uýgunlaşdyrmak meselesinde köp goşant goşar diýip pikir edýäris. Häzirki wagtda saç reňkleri zenanlaryň arasynda iň möhüm...

Ýumşajyk gök önümli kebap

Ata Watan Eserleri
Gerekli önümler: 600 gram sygyr eti (jylka) 2 sany orta boý käşir 2 sany orta boý ýeralmasy 1 bulgur nohut 4 nahar çemçesi pomidor sousy...

Gök-önüm çorbasy

Ata Watan Eserleri
Gerekli önümler: 150 gram towuk göwsi ýa-da 2 sany budy 1 käse wermişel 1 käse ýag 6-7 bogun ysmanak 1 sany uly käşir 1 çaý...

Ýaz aýlarynda saçlara nähili ideg etmeli?

Ata Watan Eserleri
Ýaz aýlary, saçyň iň köp zaýalanýan, günüň guramagynyň we geýmeginiň täsiri sebäpli iň köp ideg edilmeli döwürdir. Şeýlelik bilen, tomus aýlaryndan lezzet alýarkaňyz, saçyňyzyň ýanmagynyň...