TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

gerekli maglumatlar

“Apple”-den täze äýnek

“Apple” kompaniýasynyň täze üýtgeşik önüminiñ üstünde işleýändigi habar berildi. Bu barada insaýder Jon Prosser belläp geçýär. Prosseroñ bellemegine görä, häzirki wagtda “Apple” kompaniýasy “Apple Glasses”...

“Peýdaly Maslahat” : Peýdaly Maglumatlary Özünde Jemleýär

Dr.Döwran Orazgylyjov
Saýtymyzyň “Peýdaly Maslahat” sahypasy hereket edip başlady. “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com saýty okyjylaryna has peýdaly maglumatlary  ýetirmek maksady bilen “Peýdaly Maslahat” sahypasyny herekete girizdi....