TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

geçen 14 ýylyň içinde birleşmäniň agzalarynyň öndüren senagat önümleriniň möçberi 78

Türkmen telekeçileri: sanlar we maglumatlar

Ata Watan Eserleri
Şu gün öz işine başlan Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 14 ýyllygy mynasybetli ýurdumyzyň senagatçylarynyň we telekeçileriniň sergisi dowam edýär. Ýurduň altyn gaznasyna öwrülen...