TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

gazhimiýa

Türkmenistan bilen Ýaponiýa bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirer

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Halkara hyzmatdaşlyk boýunça ýapon bankynyň baştutany Tadaşi Maeda bilen göni wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň barşynda taraplar hyzmatdaşlygyň...

Türkmen-koreý hyzmatdaşlygy

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň we Koreýa Respublikasynyň daşary işler ministrlikleriniň arasynda iki ýurduň DIM-niň ýolbaşçylarynyň orunbasarlarynyň derejesindäki geňeşmeler göni wideoaragatnaşyk arkaly geçirildi. Duşuşykda türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň Daşary işler...

Halkara maslahat: Türkmenistan global gaz bazarynyň möhüm ýurdy

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherinde ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygynyň öňüsyrasynda «Türkmenistanyň nebiti we gazy» atly XXV halkara maslahaty öz işine başlady. “Türkmengaz”  hem-de “Türkmennebit” döwlet...