TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

gazet-žurnallary

Gazet-žurnallara täze ýolbaşçylar bellendi

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň käbir gazet-žurnallaryna täze ýolbaşçylary bellemek hakyndaky Permanlara gol çekdi. Şoňa laýyklykda, Mer­dan Aman­ja­no­wiç Ga­zak­ba­ýe­wi «Watan» gazetiniň baş redaktory wezipesine bellemeli. *** Söhbet...

Halk ýazyjymyz Hudaýberdi Diwangulyýew aradan çykdy

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň halk ýazyjysy Hudaýberdi Diwangulyýew aradan çykdy. Dürli powestleriň we romanlaryň awtory bolan ýazyjy döreden ençeme eserleri bilen edebiýat muşdaklarynyň hem-de okyjylar köpçüliginiň söýgüsini gazandy....